SAGRADA HÓSTIA

O Sacramento da Eucaristia é a fonte e o ápice da vida cristã