Catequese

Por que só o sacerdote pode presidir a Santa Missa?